Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius australis).

  • - - - - - 0303661310 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0303661390 80: Άλλα