Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302541100 10: Μερλούκιοι του γένους (Merluccius)
  • - - - - 0302541100 80: Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)
  • - - - - 0302541500 80: Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius australis)
  • - - - - 0302541900 80 (3/0) : Άλλα
  • - - - 0302549000 80: Μερλούκιοι του γένους (Urophycis)