Άλλα / Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.).

  • - - - - - 0303661911 10: Μερλούκιοι αργυροί (Merluccius bilinearis)
  • - - - - - - 0303661911 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - - 0303661919 80: Άλλα
  • - - - - - 0303661980 80: Μερλούκιοι του είδους Merluccius merluccius
  • - - - - - 0303661991 10: Άλλα Μπακαλιάροι του γένους Merluccius
  • - - - - - - 0303661991 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - - 0303661999 80 (0/1) : Άλλα