Άλλα / Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114.

  • - - - 4107991000 80: Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
  • - - - 4107999000 80: Μονόπλων