ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ.

 • 2601000000 80 (4/0) : Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών)
 • 2602000000 80: Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος
 • 2603000000 80: Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2604000000 80: Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2605000000 80: Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά
 • 2606000000 80: Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2607000000 80: Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2608000000 80: Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2609000000 80: Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2610000000 80: Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2611000000 80: Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2612000000 80 (2/0) : Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2613000000 80 (2/0) : Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2614000000 80: Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2615000000 80 (2/0) : Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2616000000 80 (2/0) : Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2617000000 80 (2/0) : Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
 • 2618000000 80: Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα
 • 2619000000 80 (2/0) : Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου του σιδήρου, ή του χάλυβα
 • 2620000000 80 (12/0) : Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή τις ενώσεις τους
 • 2621000000 80 (2/0) : Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια. Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων