Άλλα / Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου.

  • - - 2813901000 80: Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου
  • - - 2813909000 80: Άλλα