Μετρητές ηλεκτρισμού / Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών.

Français 1 Nederlands 1

  • - - 9028301100 10: Για εναλλασσόμενο ρεύμα
  • - - - 9028301100 80: Μονοφασικό
  • - - - 9028301900 80: Πολυφασικό
  • - - 9028309000 80: Άλλοι