Μηχανές ενστίξεως / Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

  • - - 8461301000 80: Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
  • - - 8461309000 80: Άλλες