Μηχανές προβολής / Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου.

  • - - 9007200010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 9007200090 80: Άλλες