Μηχανές πολλαπλών θέσεων / Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων.

  • - - 8457301000 80: Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
  • - - 8457309000 80: Άλλες