Άλλες μηχανές και συσκευές / Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.

Čeština 1 Français 2

  • - - 8477801100 10: Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊόντων
  • - - - 8477801100 80: Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών
  • - - - 8477801900 80: Άλλες
  • - - 8477809100 10: Άλλες
  • - - - 8477809100 80: Μηχανές θρυμματισμού
  • - - - 8477809300 80: Μηχανές ανάμειξης, μάλαξης και ανάδευσης
  • - - - 8477809500 80: Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχανές αποφλοίωσης
  • - - - 8477809900 80 (2/0) : Άλλες