Άλλες / Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων.

English 1 Español 2 Français 17 Nederlands 2 Svenska 1

  • - - - 8476891000 80: Μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων
  • - - - 8476899000 80: Άλλες

Θάλαμος ενοικιάσεως DVD ο οποίος λειτουργεί…

Θάλαμος ενοικιάσεως DVD ο οποίος λειτουργεί με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Είναι αυτόνομη συσκευή και διαθέτει χώρο για αποθήκευση 200 DVDs και οθόνη επαφής 15" με τη βοήθεια της οποίας γίνεται η επιλογή του επιθυμητού δίσκου για ενοικίαση.

Μέγεθος 612mm x 612mm x1524mm

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ