Άλλα / Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου.

  • - - - 9209992000 80: Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9205
  • - - - 9209994000 10: Άλλα
  • - - - - 9209994000 80: Μετρονόμοι και διαπασών
  • - - - - 9209995000 80: Μηχανισμοί μουσικών κουτιών
  • - - - - 9209997000 80: Άλλα