Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή.

  • - - 9011201000 80: Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για του χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)
  • - - 9011209000 80: Άλλα