Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.

Français 1 Română 1

  • - - - - 6201139010 80: Παρκάς
  • - - - - 6201139090 80: Άλλα