Μονόποδες, δίποδες, τρίποδες και παρόμοια είδη.

  • - 9620001000 80: Του είδους που χρησιμοποιείται σε ψηφιακές μηχανές λήψης εικόνας ή βίντεο, σε κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής ή σε άλλες συσκευές του είδους που χρησιμοποιείται του κεφαλαίου 90
  • - 9620009100 10: Άλλοι
  • - - 9620009100 80 (2/0) : Από πλαστικό ή αλουμίνιο
  • - - 9620009900 80: Άλλοι