Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα).

Deutsch 30 English 100 Français 4 Italiano 2 Nederlands 1 Polski 1 Slovenščina 4

  • - - 8714101000 80: Φρένα και τα μέρη τους
  • - - 8714102000 80: Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους
  • - - 8714103000 80: Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους
  • - - 8714104000 80: Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών
  • - - 8714105000 80: Συμπλέκτες και τα μέρη τους
  • - - 8714109000 80 (7/0) : Άλλα