ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  • 9201000000 80 (3/0) : Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων
  • 9202000000 80 (2/0) : Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες)
  • 9205000000 80 (2/0) : Πνευστά μουσικά όργανα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, ακορντεόν, κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες), άλλα από τα όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες και τα οργανέτα (λατέρνες)
  • 9206000000 80: Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)]
  • 9207000000 80 (2/0) : Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν)
  • 9208000000 80 (2/0) : Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά
  • 9209000000 80 (6/0) : Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου