Από μπαμπού ή των οποίων τουλάχιστον η επάνω στρώση είναι από μπαμπού.

  • - - - 4418731000 80: Για μωσαϊκά πατώματα
  • - - - 4418739000 80: Άλλες