Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη.

Čeština 7 Deutsch 10 Español 1 Français 4 Nederlands 7 Polski 1 Português 2

  • - - 7616100010 80: Βίδες και παξιμάδια που αντασφαλίζονται με απλό βίδωμα (τύπου "Hi-look")
  • - - 7616100091 10: Άλλα
  • - - - 7616100091 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7616100099 80: Άλλα