Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας.

  • - - 3805101000 80: Τερεβινθέλαιο (νέφτι)
  • - - 3805103000 80: Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου
  • - - 3805109000 80: Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας