Από ίνες τεχνητές συνεχείς / Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.

  • - - 5401201000 80: Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση
  • - - 5401209000 80: Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση