Από ίνες συνθετικές συνεχείς / Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.

  • - - 5401101200 10: Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση
  • - - - 5401101200 20: Νήματα με ψυχή που λέγονται "core yarn"
  • - - - - 5401101200 80: Πολυεστερικά νήματα περιβεβλημένα από ίνες βάμβακος
  • - - - - 5401101400 80: Άλλα
  • - - - 5401101600 10: Άλλα
  • - - - - 5401101600 80: Νήματα ελαστικοποιημένα
  • - - - - 5401101800 80: Άλλα
  • - - 5401109000 80: Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση