Άλλα σύμμεικτα / Από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

  • - - - - 5212249010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5212249090 80: Άλλα