Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη).

  • - - - 2904910010 80: Τριχλωρονιτρομεθάνιο, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 3808 92 (CAS RN 76-06-2)
  • - - - 2904910090 80: Άλλα