Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

  • - - - 0307210011 10: Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus)
  • - - - - 0307210011 80: που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
  • - - - - 0307210019 80: Άλλα
  • - - - 0307210091 10: Άλλα
  • - - - - 0307210091 80: που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
  • - - - - 0307210099 80: Άλλα