Άλλα / Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - 0203291100 10: Χοιροειδών κατοικιδίων
  • - - - - 0203291100 80: Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών
  • - - - - 0203291300 80: Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής
  • - - - - 0203291500 80: Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής
  • - - - - 0203295500 10: Άλλα
  • - - - - - 0203295500 80 (7/0) : Χωρίς κόκαλα
  • - - - - - 0203295900 80: Άλλα
  • - - - 0203299000 80: Άλλα