Επιτραπέζια / Νωπά / Σταφύλια, νωπά ή ξερά.

  • - - - 0806101005 80: Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera c.v.), από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου και από 1 Δεκεμβίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
  • - - - 0806101090 80: Άλλα