Κλημεντίνες (clémentines) / Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά.

  • - - - 0805220011 10: Του είδους monreales
  • - - - - 0805220011 80: Νωπά
  • - - - - 0805220019 80: Άλλα
  • - - - 0805220020 10: Άλλα
  • - - - - 0805220020 80: Νωπά
  • - - - - 0805220090 80: Άλλα