Άλλα / Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα.

Deutsch 1

  • - - 0713900010 80: Που προορίζονται για σπορά
  • - - 0713900090 80: Άλλα