Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως / Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω.

Français 1

  • - - - - 4403231010 80: Εξαγόμενα από τη Ρωσική Ομοσπονδία βάσει του κανονισμού της Επιτροπής αριθ. 498/2012
  • - - - - 4403231090 80: Άλλη