Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Μέρη.

Deutsch 2 Polski 4