Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές.

  • - - - - 8483405110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483405120 80: Κιβώτιο ταχυτήτων που φέρει διαφορικό με άξονα τροχών, που προορίζεται για την παρασκευή αυτοπροωθούμενων χορτοκοπτικών μηχανών εξοπλισμένων με κάθισμα της διάκρισης 8433 11 51
  • - - - - 8483405190 80: Άλλοι