Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις.

Deutsch 1 English 7 Français 3 Svenska 1

  • - - 7418101000 80: Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό
  • - - 7418109000 80 (2/0) : Άλλα