Μη πλαστικοποιημένο / Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές.

  • - - - 3904210010 80: Που παρουσιάζεται σε μορφή κόκκων, που προορίζεται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3904210090 80: Άλλο