Άλλα / Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων.

Deutsch 1 Svenska 2

  • - - - 2401209511 10: Καπνά fire cured
  • - - - - 2401209511 20: Τύπου Kentucky
  • - - - - - 2401209511 80: έστω και κομμένα σε κανονική μορφή,με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Euro ανά 100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή προϊόντων της υποδιαίρεσης 2402 10 00
  • - - - - - 2401209519 80: Άλλα
  • - - - - 2401209521 10: Άλλα
  • - - - - - 2401209521 80: έστω και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Eur ανά 100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00
  • - - - - - 2401209529 80: Άλλα
  • - - - 2401209591 10: Άλλα καπνά
  • - - - - 2401209591 80: έστω και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Eur ανά 100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00
  • - - - - 2401209599 80: Άλλα