Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, μη σχισμένα, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά, 10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα.

  • - - 4101201000 80: Νωπά
  • - - 4101203000 80: Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση
  • - - 4101205000 80: Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα
  • - - 4101208000 80: Άλλα