Με την ονομασία "μαγνητικά" / Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα.

  • - - - - 7211232010 80: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 7211232090 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm