Κολοφώνια και ρητινικά οξέα / Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - 3806100010 80: που λαμβάνονται από νωπές ελαιορρητίνες
  • - - 3806100090 80: Άλλα