Άλλα / Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Dansk 1 Deutsch 5 English 19 Español 1 Français 1 Nederlands 2 Polski 2

  • - - - 2917191000 80 (3/0) : Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
  • - - - 2917192000 80: Αιθανο-1,2-δικαρβοξυλικό οξύ ή βουτανοδιικό οξύ (ηλεκτρικό οξύ) με περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης 100 % κατά μάζα
  • - - - 2917198000 80 (8/0) : Άλλα