Άλλα / Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων.

  • - - - 2812191000 80: Φωσφόρου
  • - - - 2812199000 80: Άλλα