Άλλες / Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη.

Čeština 1 Deutsch 3 English 4 Français 1

  • - - - 2912190010 80: Ενδεκανάλη (CAS RN 112-44-7)
  • - - - 2912190090 80: Άλλες