Αδιπικό οξύ και τα άλατά του / Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.

Προϊόν που αποτελείται από 100% συνθετικό…

Προϊόν που αποτελείται από 100% συνθετικό αδιπικό οξύ Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα τρόφιμα για να προσδώσει γεύση και να διορθώσει την οξύτητα Παρουσιάζεται σε μορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΑΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΩΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ