Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)].

Deutsch 1 Español 1 Français 1

  • - - 8708802000 80 (4/0) : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705
  • - - 8708803500 10: Άλλα
  • - - - 8708803500 80 (2/0) : Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)
  • - - - 8708805500 80: Σταθεροποιητικοί δοκοί. Αντιστρεπτικές ράβδοι
  • - - - 8708809100 10: Άλλα
  • - - - - 8708809100 80 (3/0) : Από χάλυβα έκτυπο
  • - - - - 8708809900 80 (2/0) : Άλλα