Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα.

Deutsch 4 Nederlands 2

  • - - - 1602491100 10: Κατοικίδιων χοιροειδών
  • - - - - 1602491100 20: Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
  • - - - - - 1602491100 80: Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν)
  • - - - - - 1602491300 80: Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες
  • - - - - - 1602491500 80: Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών
  • - - - - - 1602491900 80 (2/0) : Άλλα
  • - - - - 1602493000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
  • - - - - 1602495000 80: Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
  • - - - 1602499000 80: Άλλα