Άλλες / Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458.

  • - - - 8459691000 80: Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων
  • - - - 8459699000 80: Άλλες