Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας.

  • - - 8417201000 80: Κλίβανοι με σήραγγα
  • - - 8417209000 80: Άλλοι