Άλλοι / Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι.

Čeština 5 Deutsch 33 Magyar 1 Polski 1

  • - - - 8483109510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8483109590 80: Άλλοι