Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες.

Čeština 1 Deutsch 2 Français 1

  • - - 9001101000 80: Καλώδια αγωγοί εικόνων
  • - - 9001109000 80 (4/0) : Άλλα