Οπτικώς διαυγή συγκολλητικά αποσπώμενης μεμβράνης και οπτικώς διαυγή σκληρυνόμενα συγκολλητικά υγρής μορφής του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη ή πλαισίων οθόνης αφής.

  • - - - - 3506911010 80: Συγκολλητικό με βάση υδατικό εναιώρημα μίγματος διμερισμένου κολοφώνιου και συμπολυμέρες αιθυλενίου και οξικό βινύλιο (EVA)
  • - - - - 3506911030 80: Μικροκάψουλες εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών, σε διασπορά σε διαλύτη
  • - - - - 3506911040 80: Ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, πάχους από 0,076 mm έως 0,127 mm κατ' ανώτατο όριο, σε ρόλους πλάτους από 45,7 cm έως 132 cm κατ' ανώτατο όριο, επί αποσπώμενης επένδυσης με αρχική ισχύ επιφανειακής πρόσφυσης που δεν υπερβαίνει τα 15N/25 mm (μετρούμενη με βάση το ASTM D3330)
  • - - - - 3506911050 80: Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας: - 15 % έως 60 % συμπολυμερών στυρολίου-βουταδιενίου-στυρολίου  ή συμπολυμερών στυρολίου  ισοπρενίου και - 10 % έως  30 % πολυμερών πινενίου ή συμπολυμερών πενταδιενίου Διαλελυμένων σε: - μεθυλαιθυλακετόνη (CAS RN 78-93-3) - επτάνιο (CAS RN 142-82-5), and - τολουόλιο (CAS RN 108-88-3) ή ελαφρύ αλειφατικό διαλύτη νάφθας (CAS RN 64742-89-8)
  • - - - - 3506911090 80: Άλλα